This Collection: | Timeline | Search/Browse | Contributors | Permissions | Help | HOME

Cholera Epidemics in the 19th Century

The Great Plague of London, 1665

The Boston Smallpox Epidemic, 1721

“Pestilence” and the Printed Books of the Late 15th Century

Spanish Influenza in North America, 1918–1919

Syphilis, 1494–1923

Tropical Diseases and the Construction of the Panama Canal, 1904–1914

Tuberculosis in Europe and North America, 1800–1922

The Yellow Fever Epidemic in Philadelphia, 1793

General Materials

Notable People

Related Links

 

Title
Placaet ende ordonnantie vande ed: mog: heeren Staten's landts van Utrecht, jegens de misbruycken ende eenige aenstootelijcke roomsche superstitien, die ghepleeght worden by den op-gesetenen ten platten lande ... mitsgaders tegens den grooten overdaet ende onnutte kosten van dood- of lijck-maeltijden :  als het vereeren van wijn of bier ... ofte de lijcken met cranskens, croonen, of cruyskens van bloemen ... vercieren ... ende het weeren van alle bedelaers, vagabunden ende landlopers, by sodanige occasien van alle quartieren komende : item, hoe dat eenen yegelijcken ten platten lande hem sal hebben te dragen, ten aensien vande genen die aldaer zijn besmet of gestorven door de pest-sieckte ... mitsgaders de ampliatie jegens de lijck-maeltijden  
Name/Creator
Utrecht (Netherlands : Province), creator
HOLLIS IDDigital Object
[Provides access to page images of entire work]  http://nrs.harvard.edu/urn-3:HLS.LIBR:1155231 
Location
Networked Resource

Law School
Place of Origin
[Utrecht]
Publisher
Gedruckt by A. van Paddenburgh
Language
Dutch
Description
[12] p. ; 19 cm.
Form/Genre
text

legislation

print
Subject
Catholic Church -- Netherlands -- Utrecht (Province) ;  Plague -- Netherlands -- Utrecht (Province) -- Early works to 1800 ;  Medical laws and legislation -- Netherlands -- Utrecht (Province) -- Early works to 1800 ;  Sumptuary laws -- Netherlands -- Utrecht (Province) -- Early works to 1800 ;  Burial laws -- Netherlands -- Utrecht (Province) -- Early works to 1800

Category
Regulation and Legislation

Plague

Note
Title from first lines of text.

"Aldus ghedaen ende ghearresteert ... den iiijen. octobris 1636"--P. [10].

"Ampliatie Van't Placaet jegens d'excessen ontrent de Begraeffenissen ten platten Lande, ende besonderlick jegens de groote ende onbehoorlicke lijck-maeltijden ... Gedaen t'Vtrecht den xiijen. November 1667": P. [11]-[12].


OCP Home | Selection of Web–Accessible Collections | HOLLIS | Harvard Libraries | Harvard Home | Contact | ©2018 The President and Fellows of Harvard College