This Collection: | Timeline | Search/Browse | Contributors | Permissions | Help | HOME

Cholera Epidemics in the 19th Century

The Great Plague of London, 1665

The Boston Smallpox Epidemic, 1721

“Pestilence” and the Printed Books of the Late 15th Century

Spanish Influenza in North America, 1918–1919

Syphilis, 1494–1923

Tropical Diseases and the Construction of the Panama Canal, 1904–1914

Tuberculosis in Europe and North America, 1800–1922

The Yellow Fever Epidemic in Philadelphia, 1793

General Materials

Notable People

Related Links

 

Title
Liu li zhai yi shu / Cheng Yongpei ji.
Name/Creator
Cheng, Yongpei., creator
Zhu, Cheng, 414-483
Ge, Hong, 284-364
Wang, Bing.
Su, Shi, 1037-1101
Ge, Kejiu.
Hu, Silian.
HOLLIS IDDigital ObjectDigital ObjectLocation
Harvard-Yenching Library

Networked Resource
Place of Origin
[China]
Publisher
Sutai Cheng shi Xiu jing tang
Language
chi
Description
20 v. ; 25 cm.
Form/Genre
text

print
Subject
Medicine, Chinese -- Formulae, receipts, prescriptions -- Early works to 1800

Category
Inoculation

Note
v. 01. Zhu shi yi shu : 1 juan / Zhu Cheng bian -- v. 01-07. Ge xian weng zhou hou bei ji fang : 8 juan / Ge Hong zhuan -- v. 08. Yuan Heji yong jing : 1 juan / Wang Bing zhuan -- v. 09-10. Su Shen nei han liang fang : 10 juan / Su Shi, Shen Kuo zhuan -- v. 11. Shi yao shen shu : 1 juan / Ge Kejiu bian -- v. 11. Jia jian ling mi shi ba fang : 1 juan / Hu Silian bian -- v. 12. Han shi yi tong : 2 juan / Han Rou zhuan -- v. 13-17. Dou zhen chuan xin lu : 18 juan / Zhu Huiming zhuan. Fu: Zhong dou 1 juan / Zhu Chun'gu ji -- v. 18-19. Zhe gong man lu : 7 juan / Huang Chenghao ji -- v. 20. Shen rou wu shu : 5 juan / Zhuxiang ji.

Block print.

On double leaves, oriental style, in 2 cases.
Other Title
Other Title
  Harvard-Yenching Library Chinese Rare Books Digitization Project-Philosophy


OCP Home | Selection of Web–Accessible Collections | HOLLIS | Harvard Libraries | Harvard Home | Contact | ©2018 The President and Fellows of Harvard College