Immigration to the US Immigration to the US Home Harvard University Library
Title
Betänkande i utvandringsfrågan och därmed sammanhängande spörsmål :  jämlikt Kungl. brefvet den 30 januari 1907   / afgifvet af Gustav Sundbärg.
Emigrationsutredningen :  betänkande  
Betänkande
Name/Creator
Sundbärg, Gustav.
Sweden, Emigrationsutredningen.
HOLLIS IDDigital Object
[Provides access to page images of entire work]  http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL:922732 
Location
Widener

Networked Resource
Place of Origin
Stockholm
Publisher
P.A. Norstedt
Language
swe
Description
xii, 892 p. : col. map ; 23 cm.
Form/Genre
text

bibliography

print
Classification
JV8221 .S8
Subject
Sweden -- Emigration and immigration

Category
Countries of Origin & Ethnic Groups

Sweden

Swedes

Note
Emigrationsutredningens tillkomst och utförande -- Statistik historik öfver Sverige sedan 1750 -- Statistik öfversikt öfver de olika länen -- Utvandringen och utvandringslagstiftningen -- Utvandringens orsaker samt åtgarder för dess inskränkande.

Has 20 supplements.

In 1907, Sundbärg was charged by the King to carry out investigations related to emigration. He commissioned specialists on particular emigration topics to prepare 20 volumes between 1908 and 1912, which were published them under the common title: Emigrationsutredningens Bilagor. The Betänkande, edited by Sundbärg, is the final published report. Cf. p. xi-xii.

Includes bibliographical references.