Immigration to the US Immigration to the US Home Harvard University Library
Title
Specialis pranešimas :  Šiaurinēs Amerikos Ūkēsinis Susivienijimas del Ateivių specialiu ir simpatišku daleidimu Suvienytų Valstijų Prezidento kviečia ateivius atkreipti atydą kurie mano pastoti amerikoniškais piliečiais įspūdingus žodžius ištartus Prezidentui Woodrow Wilson į naujai apteiktus piliečio tiesomis piliečius, Philadelphia'je gegužio 10, 1915 ir kurie (žodžiai) atspausti viduryje  
Name/Creator
North American Civic League for Immigrants
HOLLIS IDDigital Object
[Provides access to page images of entire work]  http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL:899439 
Location
Widener

Networked Resource
Place of Origin
Boston : Šiaurinēs Amerikos Ũkēsinis Susivienijimas del Ateivių, [1915?]
Language
lit
Description
[2] p. ; 17 cm.
Form/Genre
text

print
Subject
Naturalization ;  Aliens -- United States ;  Immigrants -- United States

Category
citizenship

Legislation & Politics

north American civic league for immigrants

Organizations & Clubs